Pražská veteraniáda 2022 – bude, nebo nebude?

Čím dál, tím častěji, dostávám od řady veteránů dotaz na termín letošní Pražské veteraniády. Tento termín neznám ani já, neboť nevím, jestli se letos vůbec uskuteční. Problém je úplně stejný, jako v celém našem státě. Nedostatek financí. Každoroční největší sponzor MČ Praha 10, která vždy financuje podstatnou část rozpočtu, nám letos žádnou dotaci neposkytla. Pro nás je to velký problém, neboť za těchto okolností není v našich silách Pražskou veteraniádu uspořádat. Já to však přesto nevzdávám a hledám sponzory. Pokud by se je podařilo najít, plánuji přibližný termín tentokrát až na sobotu 23. července 2022. Vše však záleží na tom, zda se do této doby podaří najít dostatek financí.

Největším problémem je pro nás uhradit pronájem stadiónu a přilehlé vrhačské plochy pro soutěže v disku a dále pronájem cílové kamery a samozřejmě nemalý počet rozhodčích u technických disciplín. Někteří navrhují zvýšit startovné, k tomu sice budeme muset také přikročit, ale i tak to pořád bude málo. Nerad bych výrazně snižoval úroveň těchto závodů. Jsem toho názoru, že buď Pražská veteraniáda bude v plném rozsahu disciplín jako obvykle, nebo nebude vůbec, podobně jako tomu bylo v roce 2009, kdy se z nedostatku financí nekonala.

Uvidíme tedy, jak vše nakonec dopadne. Nic nechci dopředu slibovat, proto sledujte stránky Pražské veteraniády, kde budou informace upřesňovány. Případným sponzorům předem děkujeme.

                                                                                                                                               Za tým Pražské veteraniády

                                                                                                                                                             Josef Vonášek

3 Comments

  1. Dnes jsem v kalendáři na veteránských stránkách objevil odkaz na propozice Pražské veteraniády, ty jsem však nenašel. O pár hodin později jsem se ale dověděl, žes tu informaci do veteránského kalendáře nedal Pepo Ty ….
    Věřím, že to nemáš jednoduché, přesto ale doufám, že se budu moci těšit nejen já.
    Petr Ronovský

  2. Vážený kolego Vonášku, jaká je celková částka, kterou je třeba pro uskutečnění Pražské veteraniády zajistit? Zdraví Pavel Milata

Comments are closed.