Propozice

V sobotu 1. června 2019 od 10.00 hod. se uskuteční na stadiónu Slavie v Praze Edenu

 POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 A SDRUŽENÍ VETERÁNŮ ČAS

Discipliny: 50m, 60m, 300m, 1000m, výška, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, 4x60m

ELEKTRONICKÁ ČASOMÍRA

Zároveň se uskuteční 6. ročník Memoriálu Zdeňka Karáska v hodu diskem.

Zváni jsou všichni sportovci starší 35 let. Pro nejlepší bude připraveno 11 pohárů, 78 medailí a mnoho věcných cen. Pro všechny pak diplom a bohatá tombola. Výkony budou přepočteny podle ročních veteránských koeficientů WMA. 10 nejhodnotnějších výkonů bude opět odměněno věcnými cenami. V aktivitě bude odměněno 6 mužů a 3 ženy. Vítězové obdrží pohár. Budou vyhlášeni 3 nejstarší a 3 nejvzdálenější účastníci, cenu obdrží i každý účastník starší 80 let. 

Skupiny budou omezeny na 15 startujících. Proto je možné přihlášení předem zde a to do pátku 31.5. V přihlášce nutno uvést celé datum narození, oddíl, discipliny a skupiny. Startovné je nutno uhradit při prezentaci 30 min. před disciplinou, jinak se přihláška ruší. Upozorňujeme závodníky, že když nebudou přihlášeni předem, musí počítat s tím, že budou zařazeni do 1. skupiny a proto musí přijít včas.

Základní výšky: 1. sk. 94 cm, 2. sk. 130 cm, zvyšování po 3 cm

Přihlášky: od 9.00 hod. na místě, nejpozději 30 min. před disciplinou.

Startovné: 1. disciplina 50,- Kč, každá další 30,- Kč

Obyvatelé Prahy 10 mají všechny disciplíny ZDARMA.

Počet startů v disciplínách není omezen.

ČASOVÝ POŘAD
Skokané a vrhači si mohou volit skupiny libovolně

10.00dálka 1koule 1disk 1
11.00výška 1dálka 2
11.20koule 2oštěp 1
12.00výška 2
12.2060 m
12.40koule 3oštěp 2
12.5050 m
13.201000 m
14.00trojskokdisk 2oštěp 3
14.20300 m
15.204x60 m
15.30tombola a vyhlášení