Mezistátní utkání ČR – SLOVENSKO ve skocích mužů a žen

Mezistátní utkání ČR – SLOVENSKO ve skocích mužů a žen

Městský stadión Černá hora v Litomyšli

sobota 24. 7. 2021

Pořadatel:  Atletický oddíl TJ Jiskra Litomyšl

Ředitel závodu:  Věroslav Valenta

Hlavní rozhodčí:   Jan Kubíček

Startují: Vybraní závodníci družstev mužů a žen České republiky a Slovenska. Maximální počet členů družstva v každé disciplíně je 6 u mužů a 6 u žen. Ostatní závodníci (i nečlenové družstev) mohou startovat mimo soutěž, ale v omezeném počtu. Všichni startující musí být starší 35 let.

Startovné: První disciplína je za 100 Kč (4 €) a každá další za 50 Kč (2 €).

Disciplíny: Výška, tyč, dálka, trojskok.

Přihlášky: Přihlášky družstev včetně nahlášení jednotlivých startů podávají vedoucí družstev nejpozději do středy 21. 7. do 20.00 hodin vedoucí závodní kanceláře na e-mail zeman.jana@volny.cz. Případné změny a doplňky je nutné oznámit v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 12.00 hodin, kdy bude konečná uzávěrka všech přihlášek. Čeští závodníci se přihlašují zde a jejich nominace bude potvrzena následující den. Starty mimo soutěž však budou omezeny počtem startujících v každé disciplíně.

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků: Družstva mužů a žen budou vyhodnoceny zvlášť. V každé disciplíně bodují první 3 závodníci z každého družstva u mužů i u žen systémem 7-5-4-3-2-1 na základě přepočtu jednoletými veteránskými koeficienty WMA (pro trojskok mužů a žen se však použijí koeficienty pro mistrovství ČR). Nejlepší 3 závodníci v každé disciplíně mužů i žen v mezistátním utkání získají medaile. Při vyhlášení všechna družstva získají pohár a každý člen družstva obdrží diplom.

Pravidla: Závodí se podle Pravidel atletiky, Pravidel WMA a těchto propozic. Atletické sektory mají umělý povrch. Je možné použít tretry s maximální délkou hřebů 6 mm. Základní výška u skoku vysokého a tyče bude dle dohody, zvyšování ve výšce po 3 cm, v tyči po 10 cm. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu dle počtu startujících. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Všichni účastníci těchto závodů musí dodržovat aktuálně platná epidemiologická opatření a dbát v tomto směru pokynů pořadatele.

ČASOVÝ POŘAD

 

12:30      Výška M  

Dálka Ž

 

13:30      Tyč Ž

 
 

13:50      Dálka M

 
 

14:40      Tyč M

 
 

15:10      Výška Ž

Trojskok Ž

 

16:10      Trojskok M

 
 

17.40      VYHLÁŠENÍ

 

Časový pořad může být mírně upraven podle skutečného počtu startujících.

 

Pokyny pro přihlašování závodníků z ČR

Nominace pro Mezistátní utkání ČR – Slovensko proběhne následující den po ukončení přihlášek, to je 22. 7. 2021. Do této doby můžete sledovat aktuální vývoj přihlášených závodníků v jednotlivých disciplínách. Nominováno bude nejlepších 6 závodníků v každé disciplíně, jak u mužů, tak i u žen a to na základě přepočtených výkonů. Jako kritérium pro nominaci jsou stanoveny orientační limity – přepočtené výkony. Období pro započítávané výkony je od počátku dráhové sezóny 2020 do 21. 7. 2021. Orientační limit je předpokládaná hranice mezi nominovanými závodníky a těmi závodníky startujícími mimo soutěž. Všichni, kteří dosáhnou tohoto limitu, mají jistotu startu mimo soutěž, i když nebudou vybráni do soutěže. Ostatní závodníci nenominovaní do soutěže, budou moci startovat v omezeném počtu, není zapotřebí mít nahlášen jakýkoliv výkon.  Při výběru těchto závodníků se bude postupovat podle toho, kdo se dříve přihlásil. Počet závodníků v disciplíně bude omezen na 12 – 15 startujících. Tento počet může být také ovlivněn počtem přihlášených závodníků ze Slovenska, který zatím není znám. Pokud budete již přihlášeni a zjistíte, že z nějakého důvodu nemůžete startovat, budeme rádi, když svou přihlášku zrušíte zprávou zaslanou na e-mail zeman.jana@volny.cz, umožníte tím start případným dalším zájemcům.

      Orientační limity – přepočtené výkony:

 Muži                             Ženy

výška         195                       výška         140

 tyč              400                      tyč              150

dálka          650                      dálka          500

 trojskok      13,00                   trojskok      8,80


Partneři:

                                 
 

 

                                           Za organizátory:

                Iniciátor akce:

                 IVO STRNAD