O akci

Co je to Pražská veteraniáda

Pražská veteraniáda je již tradiční atletickou událostí, které se zúčastňují veteráni, bývalí aktivní sportovci, atleti – většina starších šedesáti let, kteří již nemohou rovnocenně soupeřit s mladými. Je určena pro všechny věkové skupiny, od dospělých až po seniory ve 13 věkových kategorií, jak mužů, tak i žen. Tato akce není určena jen pro veterány, ale i pro všechny ostatní, kteří mohou startovat mimo soutěž. Pro děti a mládež, které často přichází fandit svým rodičům a prarodičům, je startovné zdarma. Naší hlavní cílovou skupinou jsou veteráni – muži a ženy od 35 let výše, kteří vzhledem ke svému vyššímu věku nemají dostatek příležitostí k závodění. Výrazný podíl v této cílové skupině zaujímají senioři. Na posledním 38. ročníku bylo dokonce 10 seniorů starších 80 let a nejstaršímu účastníkovi bylo 91 let.

Pražská veteraniáda, původně určená jen pro pražské bývalé atlety, se díky zájmu postupně rozrostla a začali se jí zúčastňovat i mimopražští sportovci a v současné době i zájemci z celé republiky. V minulosti jsme ji pořádali v různých pražských obvodech a nyní od roku 2011 ji chceme uspořádat již podesáté na Praze 10, na stadiónu ASK Slavia Praha v Edenu, kde již má svou tradici. Na základě ohlasu účastníků, kteří si tento stadión velice pochvalují, tam proto pořádáme tuto akci každý rok. Je totiž jedinou atletickou akcí svého druhu pořádanou na území Prahy. Zajímavostí této soutěže je to, že dosažené výkony jsou přepočteny věkovými koeficienty, což umožňuje rovnocenně poměřovat síly mladých se staršími a přináší zajímavá srovnání. Tím se tato akce stala velice populární a počet účastníků každým rokem neustále narůstá. Po skončení soutěže bývá již tradičně krátké posezení s občerstvením a bohatou tombolou, kde mnozí vzpomínají na své zážitky z mládí. Poté následuje vyhlášení s předáním věcných cen, pohárů, medailí a diplomů.

Cílem tohoto projektu je umožnit si zasportovat, jak bývalým atletům, tak i široké veřejnosti, zvláště z Prahy 10, pro jejíž občany je tato akce zcela zdarma a vede tak k přilákání dalších k cílevědomému sportování. Pro mnohé to je totiž jediná příležitost v roce, kdy si mohou poměřit svoje síly s ostatními svými vrstevníky. Tato akce však není určena pouze pro bývalé atlety, ale je i příležitostí pro ty, kteří si chtějí pouze otestovat svou fyzickou kondici a upevnit tak své zdraví. Mnozí z řad příchozích, také oceňují možnost vyzkoušet si některé atletické disciplíny, kde mají možnost poradit se se zkušenými bývalými atlety, nebo trenéry, kteří často oceňují jejich motivaci.

Přínos této akce spatřujeme především v tom, že bude mít vliv na motivaci seniorů a atletů středního věku k další sportovní činnosti, dojde k jejich udržení v klubech a nebudou tak ukončovat svoji aktivní činnost a pro některé to může znamenat i návrat ke sportu. Následně to bude mít vliv i na zlepšení fyzické kondice atletů, upevnění jejich zdraví a udržení se v aktivní činnosti i v pozdějším věku. Při takto prožitém aktivním stáří se senioři dožívají vyššího věku, než je obvyklé, mají lepší pohybové schopnosti a přináší to i pozitivní vliv na jejich duševní činnost.

Úspěšnost našeho projektu můžeme hodnotit velmi kladně, neboť nejen ohlasy zúčastněných závodníků, ale i články v tisku z posledních let byly velice pozitivní. Jsme chváleni za stále rostoucí úroveň organizace, rychlé zpracování výsledků a vyhlašování nejlepších. Jsme také rádi, že většina zúčastněných se již těší na další ročník a slibuje účast. Doufáme, že se nám v dalším ročníku podaří nastavenou laťku udržet.